Indicator คืออะไร

การเข้าทำการซื้อขายในตลาด Forex ซึ่งช่วยในการตัดสินใจ ของเหล่า Trader ทั้งหลายนั่นก็คือ Indicator